Contabilitatea manageriala vizeaza analiza diferitelor informatii financiare (P&L, rezultatele financiare, previziuni anuale, centre de cost) ce vin sa intampine nevoia managementului de a-si fundamenta deciziile privind activitatea companiei. Astfel va punem la dispozitie urmatoarele servicii:

Intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli

Raportarea rezultatelor financiare ale companiei, urmarirea rezultatelor reale comparative cu cele estimate, concluzii si recomandari menite sa corecteze situatia (Actual vs. Estimat)

Realizarea previziunilor anuale privind Cashflow-ul operational si urmarirea sa (Actual vs. Estimat)

Rapoarte lunare de analiza financiara catre management si actionari

Rapoarte de analiza a costurilor detaliate pe fiecare activitate in parte a societatii

Analiza principalilor indicatori economico-financiari in baza balantei de verificare.